Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan.

I Høje-Taastrup Kommune arbejder vi med disse tre værdisætninger i dagtilbuddet:

  1. Vi har høje ambitioner for alle børn – alle har talenter og ressourcer
  2. Vi understøtter udviklingen af livsglade, engagerede, nysgerrige børn, der er medskabere af deres eget liv.
  3. Børn har ret til kontinuerlig læring i legende demokratiske fællesskaber.

Du kan læse mere om, hvordan vi i Stenbuen arbejder med elementerne i den nye styrkede læreplan, herunder.

Sådan arbejder vi med:

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg